Iznajmi glazbenu opremu


Po želji slažemo setup opreme, test zvuka i upravljanje sustavom za vrijeme trajanja eventa. Svu opremu instaliramo i upravljamo njome mi. Ne Vi. Nikako Vi. Ukoliko naša kompaktna ponuda opreme ne odgovara Vašim potrebama, možemo u relativno kratkom roku dobaviti tražene komponente te ih integrirati na Vašoj lokaciji. Kontaktirajte nas barem 20 dana od datuma Vašeg eventa.

IT plavju